BIO


Dr Aleksandra Zamaro jest lekarzem medycyny estetycznej oraz międzynarodowym specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii z dyplomem EDAIC uzyskanym w Zurychu w 2016 roku. Absolwentka i wieloletni pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Universita’ degli Studi di Milano we Włoszech. Autorka publikacji i wystąpień podczas sympozjów i kongresów towarzystw naukowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w trakcie staży w Mediolanie, Lecco i Bergamo oraz podczas licznych szkoleń i konferencji naukowych poświęconych medycynie estetycznej w kraju i zagranicą.

Obecnie, w ramach doktoratu, realizuje badania naukowe we współpracy z włoskim Instytutem Badań Farmakologicznych Mario Negri. Jako pracownik akademicki prowadzi wykłady ze studentami z Polski i z zagranicy. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging (PTMEiAA), International Master Course on Aging Science (IMCAS), Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT) oraz European Society of Anaesthesiology (ESA).

Wieloletnie doświadczenie w specjalizacji zabiegowej oraz w przeprowadzaniu inwazyjnych procedur medycznych pozwala na osiągnięcie precyzji w wykonywanych zabiegach oraz uzyskiwanie efektów zgodnych z oczekiwaniami pacjentów. W swojej pracy dr Aleksandra Zamaro kieruje się zasadą zachowania naturalnego wyglądu nie poddającego się presji czasu.

KONTAKT
Bolesławiec | Sadowa 16 | Osiedle Kwiatowe
+48 883 822 474
info@clinicazamaro.comWarszawa | DSK | Żwirki i Wigury 63a
poradnia ginekologiczna | gab 007
+48 600 993 196
info@clinicazamaro.com